کادر آموزشی

کادر آموزشی

 • نام و نام خانوادگی: بهرام شفیعی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری

  شماره تلفن:33912343 - شماره اتاق:3102

 • نام و نام خانوادگی: لطف اله شفیعی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی صنایع

  زمینه ی فعالیت : فلزکاری - ورقکاری - کارپرداز

  شماره تلفن:33912388 - شماره اتاق:2106

 • نام و نام خانوادگی: حیدر طبسی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-سیالات

  زمینه ی فعالیت : اتومکانیک-تاسیسات-نگهداری و تعمیرات

  شماره تلفن:33912344-شماره اتاق:4102

 • نام و نام خانوادگی: ریحانه طیبی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی برق-قدرت

  زمینه ی فعالیت : برق

  شماره تلفن:33912346 - شماره اتاق:4106

 • نام و نام خانوادگی: الیاس عباسی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری - اتوماسیون

  شماره تلفن:33912390 - شماره اتاق:2206

 • نام و نام خانوادگی: فریدون غفورزاده
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری-اندازه گیری-امین اموال

  شماره تلفن:33912347-شماره اتاق:5108

 • نام و نام خانوادگی: محمدعلي مستشار
  سمت: كارشناس آموزشي كارگاه

  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك - سيالات

  زمينه ي فعاليت : تاسيسات

  شماره اتاق: 5108 -شماره تلفن: 33912347

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا میرزایی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری-فلزکاری-ایمنی و بهداشت

  شماره تلفن:33912391-شماره اتاق:5106

 • نام و نام خانوادگی: منصور کریمی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

  زمینه ی فعالیت : فلزکاری - حمل و نقل

  شماره تلفن:33912391 - شماره اتاق:5107

تحت نظارت وف بومی