افراد

مدیریت

 • نام و نام خانوادگی: دکتر امین اله محمدی
  سمت: سرپرست مرکز کارگاههای آموزشی
  پست الکترونیکی: amin1@cc.iut.ac.ir
  شماره تلفن : 33912341-33912340 شماره اتاق : 2102

کادر آموزشی

 • نام و نام خانوادگی: بهرام شفیعی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید زمینه ی فعالیت : ماشینکاری شماره تلفن:33912343 - شماره اتاق:3102
 • نام و نام خانوادگی: لطف اله شفیعی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی مهندسی صنایع زمینه ی فعالیت : فلزکاری - ورقکاری - کارپرداز شماره تلفن:33912388 - شماره اتاق:2106
 • نام و نام خانوادگی: حیدر طبسی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی مهندسی مکانیک-سیالات زمینه ی فعالیت : اتومکانیک-تاسیسات-نگهداری و تعمیرات شماره تلفن:33912344-شماره اتاق:4102
 • نام و نام خانوادگی: ریحانه طیبی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی مهندسی برق-قدرت زمینه ی فعالیت : برق شماره تلفن:33912346 - شماره اتاق:4106
 • نام و نام خانوادگی: الیاس عباسی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع زمینه ی فعالیت : ماشینکاری - اتوماسیون شماره تلفن:33912390 - شماره اتاق:2206
 • نام و نام خانوادگی: فریدون غفورزاده
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید زمینه ی فعالیت : ماشینکاری-اندازه گیری-امین اموال شماره تلفن:33912347-شماره اتاق:5108
 • نام و نام خانوادگی: محمدعلي مستشار
  سمت: كارشناس آموزشي كارگاه
  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك - سيالات زمينه ي فعاليت : تاسيسات شماره اتاق: 5108 -شماره تلفن: 33912347
 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا میرزایی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید زمینه ی فعالیت : ماشینکاری-فلزکاری-ایمنی و بهداشت شماره تلفن:33912391-شماره اتاق:5106
 • نام و نام خانوادگی: منصور کریمی
  سمت: کارشناس آموزشی کارگاه
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع زمینه ی فعالیت : فلزکاری - حمل و نقل شماره تلفن:33912391 - شماره اتاق:5107

کادر اداری

 • نام و نام خانوادگی: زهره نصیران
  سمت: مسئول دفتر
  شماره ی تلفن : 33912341 -33912340   شماره ی اتاق :2104

کادر خدمات

 • نام و نام خانوادگی: رضا مسعودیان
  سمت: خدمات
  شماره تلفن:33912342- شماره اتاق: 2105

هیأت علمی

 • نام و نام خانوادگی: قاسم عظیمی
  سمت: استاديارمهندسي مواد
  پست الکترونیکی: azimi_gh@cc.iut.ac.ir
  زمینه ی تحقیقاتی : جوشکاری شماره تلفن :33912343- شماره اتاق :3206
 • نام و نام خانوادگی: امین اله محمدی
  سمت: استادیار مهندسی مکانیک در ساخت و تولید
  پست الکترونیکی: amin1@cc.iut.ac.ir
  زمینه ی تحقیقاتی : فرآیندهای ماشینکاری پیشرفته-آلتراسونیک - شماره تلفن:33912386-شماره اتاق:2201                                          

کادرتکنسین

 • نام و نام خانوادگی: حسن بخشیانی
  سمت: تکنسین کارگاه
  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری   شماره تلفن:33912347 - شماره اتاق:5110
 • نام و نام خانوادگی: محمد حاج عليخاني
  سمت: تكنسين كارگاه برق
  تلفن : 33912346 - شماره اتاق : 4106
 • نام و نام خانوادگی: مهدی دادایی
  سمت: تکنسین کارگاه
  زمینه ی فعالیت : نگهداری و تعمیرات    شماره تلفن:33912346 -شماره اتاق:5103
 • نام و نام خانوادگی: مصطفی شریفیان
  سمت: تکنسین کارگاه
  زمینه ی فعالیت : ماشینکاری  شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:5112
 • نام و نام خانوادگی: رسول شفیع زاده
  سمت: تکنسین کارگاه
  زمینه فعالیت : جوشکاری   شماره تلفن:33912342 - شماره اتاق:2203
 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا عبدالهي
  سمت: تكنسين كارگاه ماشين كاري
 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل کریمی
  سمت: مسئول امور عمومی
  شماره تلفن:33912389 - شماره اتاق:5105

تحت نظارت وف ایرانی