کارگاه اتومکانیککارگاه برقکارگاه جوشکاریکارگاه حمل ونقلکارگاه روش های اندازه گیریکارگاه عمومیکارگاه ماشین ابزارکارگاه ماشین های کنترل عددی

به وب سایت مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید.

       دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز کارگاه های آموزشی تلفن : 41-33912340 - فکس :33912387 - کدپستی : 83111-84156

تحت نظارت وف ایرانی